Sản vật Quảng Nam‎

Bánh tổ sản vật Quảng Nam

Sau đó cho bột vào chiếc khuôn đan bằng nan tre trông như rọ có đường kính chừng 10 – 15 cm, bên trong có lót sẵn lớp lá chuối khô. Bánh được gói lại và dùng tăm tre ghim kín các mép lá. Mỗi bánh cân nặng chừng 500 gam. Có một món ngon

Nước mắm cửa Khe – Sản Vật Quảng Nam

Hầu hết các cơ sở chế biến nước mắm Cửa Khe đều sản xuất theo quy trình công nghệ cổ truyền bằng phương pháp ủ trong thùng gỗ từ 10 đến 12 tháng. Mỗi độ xuân về, làng nghề nước mắm Cửa Khe (Bình Dương, Thăng Bình) rộn ràng, tấp nập hẳn lên. Ngay tờ