Sản Vật Long An

Thanh Long Châu Thành sản Vật Long An

Trong vài năm gần đây, thanh long đã trở thành cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hơn so với trồng lúa, bình quân 1 hecta canh tác thanh long đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn lúa từ 7-10 lần. Cây thanh long (Hydrocereus undatus) là cây ăn trái họ xương

SỰ TÍCH GẠO NÀNG THƠM CHỢ ĐÀO

Không biết gạo nàng Thơm có hương thơm từ khi nào, và không ai giải thích nổi tại sao chỉ duy nhất trồng ở vùng đất Chợ Đào mới ra được thứ gạo nàng Thơm thơm lừng, dẻo ngọt và có hạt lựu làm cho hạt cơm thêm đượm, thêm bùi. Nhưng từ lâu trong