Sản Vật Hải Dương

Ổi Thanh Hà sản vật đáng nhớ của quê hương Hải Dương

Thanh Xuân cũng là một trong những xã có diện tích trồng lớn của huyện Thanh Hà, với 270 ha. Mỗi năm cung cấp cho thị trường 3.000 tấn ổi, doanh thu khoảng 25 tỷ đồng. Ổi Thanh Hà gồm những giống ổi Bo xù, ổi Bo trắng và ổi Thái được trồng trên địa

Hồng xiêm Thanh Hà giống hồng xiêm cực kỳ con ở Hải Dương

Hồng “Xiêm”. Ở Việt Nam có một số giống Hồng Xiêm có tiếng như Hồng Xiêm Xuân Đỉnh, Hồng Xiêm Thanh Hà Giống hồng xiêm được trồng nhiều ở Thanh Hà (Hải Dương). HXTH có tán cây dạng hình cầu. Cây rậm rạp, mọc khỏe, nhiều cành lá. Lá nhỏ và dài hơn lá hồng

Cây bưởi đào Thanh Hồng sản vật đang bị mất dần

Đây là những cây sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh khá, năng suất cao, có thể nhân giống sản xuất đại trà. Cũng từ 10 cây bưởi này, Ban chủ nhiệm đề tài và nông dân đã sử dụng các mắt ghép, cải tạo được 180 cây bưởi kém hiệu quả, chất lượng thấp