Sản Vật Hà Nam

Quýt Lý Nhân sản vật quý của Hà Nam

Đây từng là vật phẩm dùng để cung tiến lên vua dưới chế độ phong kiến xưa nên còn được gọi là quýt tiến, cùng với giống chuối Ngự của làng Đại Hoàng (xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Lý Nhân, Hà Nam là một huyện nằm ven sông Hồng, được phù

Chuối ngự Đại Hoàng -Một trong những loại hoa quả ngon nhất Việt Nam

Chuối ngự mít quả nhỏ và ăn ngon hơn, ruột chuối vàng như múi mít và đặc biệt khi chín vỏ lốm đốm những chấm nâu hồng (do vậy cũng được gọi là chuối ngự tía). Bởi thế, xưa nay các bà các mẹ vẫn ví von “quả chuối ngự bằng ngón tay cái của